Nr karty: 95/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-10-26 14:09:11
Data modyfikacji :
2023-10-26 14:09:53

Zmodyfikowane przez : Katarzyna Cybulska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Zezwolono Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu na usunięcie drzew z działki nr 5654/296 w Wałczu.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
wałecki
7.
Gmina
Wałcz
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZPŚ.6131.76.2023
9.
Dokument wytworzył
Katarzyna Cybulska
10.
Data wpływu dokumentu
2023-07-03
11.
Data wydania dokumentu
2023-10-26
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Miasta Wałcz
15.
Siedziba
78-600 Wałcz, Pl. Wolności 1
16.
Telefon
67 258 44 71 w. 42
17.
Email
kcybulska@umwalcz.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
NIE
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-10-26
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!