Nr karty: 73/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-09-12 11:05:08
Data modyfikacji : 2023-09-12 11:05:08
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Cybulska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim zezwolono na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 w Wałczu.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
wałecki
7.
Gmina
Wałcz
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZPŚ.6131.71.2023
9.
Dokument wytworzył
Katarzyna Cybulska
10.
Data wpływu dokumentu
2023-05-25
11.
Data wydania dokumentu
2023-09-11
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Miasta Wałcz
15.
Siedziba
78-600 Wałcz, Pl. Wolności 1
16.
Telefon
67 258 44 71 w. 42
17.
Email
kcybulska@umwalcz.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
NIE
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-09-12
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!