Nr karty: 48/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-06-26 11:28:11
Data modyfikacji : 2024-06-26 11:28:11
Zmodyfikowane przez : Monika Baranowska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Zgłoszenia
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 5138/3 w Wałczu
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
wałecki
7.
Gmina
Wałcz
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZPŚ.6131.9.3.2024
9.
Dokument wytworzył
Monika Baranowska
10.
Data wpływu dokumentu
2024-01-26
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Miasta Wałcz
15.
Siedziba
78-600 Wałcz, Pl. Wolności 1
16.
Telefon
67 258 44 71 w. 42
17.
Email
k.cybulska@umwalcz.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
NIE
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-06-26
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!