Nr karty: 47/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-07-04 11:23:18
Data modyfikacji : 2023-07-04 11:23:18
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Cybulska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Decyzja na usunięcie drzew
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja odmowna na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 w obrębie miasta Wałcz, km drogi 165+847
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
wałecki
7.
Gmina
Wałcz
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZPŚ.6131.26.2023
9.
Dokument wytworzył
Katarzyna Cybulska
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2023-07-04
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Miasta Wałcz
15.
Siedziba
78-600 Wałcz, Pl. Wolności 1
16.
Telefon
67 258 44 71 w. 42
17.
Email
kcybulska@umwalcz.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
NIE
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-07-04
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!