Nr karty: 28/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-04-10 14:31:40
Data modyfikacji : 2024-04-10 14:31:40
Zmodyfikowane przez : Monika Baranowska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Zgłoszenia
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 2834
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
wałecki
7.
Gmina
Wałcz
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZPŚ.6131.9.1.2024
9.
Dokument wytworzył
Monika Baranowska
10.
Data wpływu dokumentu
2024-01-19
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Miasta Wałcz
15.
Siedziba
78-600 Wałcz, Pl. Wolności1
16.
Telefon
67 258 44 71 w. 42
17.
Email
k.cybulska@umwalcz.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-04-10
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!