Nr karty: 22/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-03-20 12:21:23
Data modyfikacji : 2024-03-20 12:21:23
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Cybulska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 3225/4 (ul. Wojska Polskiego 26).
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
wałecki
7.
Gmina
Wałcz
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZPŚ.6131.44.2024
9.
Dokument wytworzył
Katarzyna Cybulska
10.
Data wpływu dokumentu
2024-03-05
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Miasta Wałcz
15.
Siedziba
78-600 Wałcz, Pl. Wolności 1
16.
Telefon
67 258 44 71 w. 42
17.
Email
kcybulska@umwalcz.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-03-20
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!